یک چت روم به کاربران
خود افتخار می کند

ققنوس چت

ورود به ققنوس چت ققنوس چت ققنوس چت enter chatroom

اصلی در اساطیر ملل آسیایی همچون چین و ایران جایگاه ویژه‌ای دارد، امّا برخی معتقدند که اسطورهٔ از مصر باستان برخاسته، به یونان و روم رفته، و هم سو با باورهای مسیحیت شاخ و برگ بیشتری یافته‌ است.

رخی احتمال داده‌اند که چت ققنوس چینی همتای شانگ شانگ یا مرغ باران در روایت کنفوسیوس باشد، حال آنکه شانگ شانگ چت یا مرغ بارانی، پرنده ایست که نماد یین محسوب می‌شود، امّا ققنوس چت به طور معمول نماد روم های یانگ تلقی شده‌است.

داستان ققنوس چت

به ققنوس چت در شعر کهن فارسی تقریبا هیچگاه اشاره نشده‌ است و می‌توان گفت که طی هزار سال شعر و چت فارسی، تنها عطار نیشابوری است که در اشعار خود از این چتروم نام برده‌است، و جالب این که وی نیز به صراحت با این باور دیرینه که چت ققنوس حیات جاودان دارد، مخالفت ورزیده و برعکس چت روم ققنوس را نیز به سان دیگر موجودات فانی دانسته و بر همه گیر بودن پدیدهٔ مرگ تاکید ورزیده‌ است.

ققنوس چت ققنوس چت ققنوس چتورود به ققنوس چت

صریان چتروم ققنوس را پرنده مقدسی می‌دانند که بسیار نادر است. به روایت مردم شهر هلیوپولیس، ققنوس چت هر ۵۰۰ سال یک بار آن هم پس از مرگ ققنوس چت قبلی در مصر ظاهر می‌شود. از این چرنده تنها برخی تصاویر موجود است و آن طور که از شکل واندازهٔ او در این تصاویر بر می‌آید، بال و پرش بخشی قرمز و بخشی زرد طلایی است و اندازه و شکل عمومی آن مانند عقاب است.

داستانی عجیب هم از کار این پرنده در چت روم گفته می‌شود و آن این که این پرنده جسد پدر خود را، که با نوعی صمغ گیاهی خوشبو اندود شده، همهٔ راه از سرزمین عرب تا معبد آفتاب با خود می‌آورد و آن را در آن جا دفن می‌نماید.

می‌گویند برای آوردن جسد ابتدا گلوله‌ای آن قدر بزرگ که بتواند آن را حمل نماید از جنس آن صمغ گیاهی می‌سازد، بعد توی آن را خالی می‌کند و جسد را در آن می‌گذارد و دهانه آن را با صمغ تازه مسدود می‌کند و آن گاه گلوله را که درست همان وزن اولیه خود را

پیدا کرده‌است، به مصر می‌آورد و در حالی که تمامی رویه گلوله از صمغ پوشانده شده آن را همان طور که گفته شد درون چت روم آفتاب می‌گذارد.

از مجموع آنچه در فرهنگ اروپایی پیرامون ققنوس چت آمده‌ است، می‌توان دو روایت کلی در مورد چت روم های ققنوس ارائه داد:

اول اینکه ققنوس ایرانی از بدن بی جان پدرش به وجود می‌آید و جسد پدرش را به شهر هلیوپولیس می‌برد و در قربانگاه معبد آفتاب می‌سوزاند. و روایت دیگر اینکه ققنوس در چت دنیا در تلی از چوب و خاشاک خوشبو آتش می‌افکند، بال می‌زند و شعله می‌افروزد، خود در آتش می‌سوزد و از خاکسترش ققنوسی دیگر زاده می‌شود. پس بطور خلاصه می‌توان در مورد این اسطوره در فرهنگ اروپایی گفت: «چت ققنوس در آتش می‌سوزد و دیگر بار از خاکستر خود زاده می‌شود». در همین ارتباط در زبان انگلیسی مثلی بدین مضمون رایج است که: «هر آتشی ممکن است ققنوسی در چتروم در بر داشته باشد»

قوانین چت ققنوس
– چت روم ققنوس توسط ناظران به صورت ۲۴ ساعته تحت نظارت کامل میباشد
– بحث جنسی، سیاسی ، توهین وشوخی بی مورد اکیداً ممنوع میباشد
– ارسال تبلیغات سایت و وبلاگ به هر عنوان کاملا ممنوع میباشد
– ورود با اسامی نادرست ( نظیر x و غیر اسلامی ) ممنوع بوده و درصورت ورود همان لحظه اخراج خواهد شد
– این مکان نوعی جامعه مجازی محسوب شده ، از همین رو از رد و بدل شماره در یک مکان اجتماعی خودداری کنید
برای ثبت نام چت ققنوس ، ابتدا با یک نام وارد چت روم شوید، سپس از منوی تنظیمات روی گزینه “ثبت اسم شما” کلیک کنید

ورود به ققنوس چت ققنوس چت ققنوس چت enter chatroom

چت روم های مرتبط

کد چت روم و ابزار چت رایگان
شما می توانید به آسانی و بدون نیاز پرداخت هزینه طراحی , کد نویسی و سرور تنها با قرار دادن چند خط کد داری یک چت روم ویژه باشید. برای توضیحات کامل و راهنمای گام به گام نصب کد چت روم کلیک کنید

enter chat room
سایت های پیشنهادی و مفید
لینک فالو در چت روم
لینک نو فالو در چت روم